Actueel

ACTUEEL

Update ---- januari 2020 ----

Januari 2020 is de start van deze vernieuwde website over de Deventer schildersfamilie Korteling zoals elders toegelicht. De toelichtende teksten bij de afbeeldingen zijn nog niet allemaal ingevuld. Hieraan wordt nog gewerkt.

Om technische redenen konden gedocumenteerde aanmeldingen uit 2018 en 2019 niet meer opgenomen worden in de oude site. Het is de bedoeling dat dit in de loop van 2020 wordt bijgewerkt en nieuwe aanmeldingen blijven natuurlijk welkom.

De verzamelde updates van de Rubriek “ACTUEEL” van de periode 2011–2017 worden hier niet herhaald maar zijn wel gearchiveerd en desgewenst opvraagbaar.

De geïnteresseerde bezoeker zal het opvallen dat deze site nu qua opzet veel lijkt op die van “Deventer Bokhorst kunst” en dat klopt; dankzij de collegiale / familiale samenwerking met Bart en Jochem Bokhorst.

De inhoudelijke documentatie (stand medio 2017) is sinds medio 2019 ook via internet te raadplegen bij de digitale bibliotheek van “Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie” via Google “RKD Schildersfamilie Korteling 4 generaties”.