• ZONNEBLOEMEN OP AARDEWERK KRUIK

    Doek op spieraam 63,5 x 43 cm / Sign. r.o. voluit

    Lit. P.C. Hamburg - Elsevier 1922 LXIV, blz 145-152

    Galerie EFAC (v/h Rococo) - Coll. 1997